search slide
search slide
pages bottom

Stämningen på arbetsplatsen

Hur är egentligen stämningen på arbetsplatsen, känner alla att man kan prata om vadsomhelst, vågar man kritisera någon, känner man sig rättvist behandlad och det allra viktigaste, mår man bra när det är dags att gå till jobbet på morgonen? Det är viktigt för alla företag att ha glad och en välmående personal och medarbetare då det bland annat påverkar det kreativa tänkandet och såklart drar det också ner sjuktalen. Dock visar tyvärr undersökningar att många arbetsplatser i Sverige dras med exempelvis dålig stämning. Dålig stämning kan i sin tur leda till både konflikter och ohälsa ibland både personal och chefer och det kan i värsta fall även gå så långt som till en sjukskrivning.

Ett trevligt arbetsklimat är därför något som alla arbetsplatser bör eftersträva men hur gör man då för att skapa en bra stämning om den nu inte redan finns?

Riktlinjer       

Att tillsammans rita upp riktlinjer som understryker hur man vill att arbetsklimatet ska vara kan vara ett första steg. Hur vill vi att vi ska bete oss mot varandra? Hur vill jag själv bli bemött? Det är viktigt att man också sätter upp en konsekvens för vad händer om man inte följer dessa riktlinjer, har man gemensamt satt upp dessa mål kan det vara lättare att faktiskt hålla sig till dem.

Konstruktivt tänkande

Det kan vara svårt att arbeta tillsammans med andra och ibland kanske det känns som man skulle vilja arbeta alldeles själv och man inte behövde ta hänsyn till någon annan. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla är olika och också har olika höga trösklar för vad som är ok eller inte. Detta är bland det knepiga med att arbeta tillsammans och ibland väldigt tätt. Det är inte konstigt att det ibland uppstår friktioner men det är de långdragiga konflikterna som kan vara farliga. Det är viktigt som individ att fundera på vad som kan vara värt att ta en fajt över och vad man kanske skulle kunna vända ryggen till.

Förebyggande konflikthantering

Människor med låg självkänsla söker ofta bekräftelse ifrån omgivningen och ibland spelar det ingen roll om det är en negativ eller positiv bekräftelse vilket bland annat kan skapa förvirring. Det kan även handla om den konflikträdde som i fikarummet har en åsikt, men på mötet en annan. Genom att arbeta med förebyggande konflikthantering kan man lära varandra vikten av en sund relation och syn på just konflikter. Det kan innebära att man lär sig att man faktiskt kan ha skilda åsikter utan att för den skull behöva ha en konflikt. Genom att ha en sund syn på konflikter kan man också lära sig att konflikter är något naturligt och inget man egentligen behöver vara rädd för.

Slutligen, förståelse för varandra och att välja sina konflikter är A och O, men det är också viktigt att alltid försöka vara den vuxne i rummet. Vilket dock tyvärr inte alltid är så lätt.