Kommunikation på jobbet

Din arbetsplats är lika mycket ett socialt nätverk som det är ett professionellt. Oavsett vilket typ av jobb du har spelar sättet man kommunicerar på stor roll för stämningen som skapas på jobbet. De flesta är medvetna om att kommunikation är mer än bara vad vi säger, utan också hur vi rör oss och gestikulerar. Något som är väldigt lätt att misstolka i en jobbrelaterad situation är också sådant som sarkasm, tonläge, småord och kommentarer. Dina kollegor eller din chef känner dig inte på samma sätt som din familj eller vänner gör – därför bör du istället alltid säga klart och tydligt vad du tycker, istället för att ironisera. Hur du kommunicerar på jobbet påverkar inte bara hur dina sociala relationer ser ut, utan även hur dina chanser till befordran eller drömjobbet ser ut. Om du lär dig behärska en tvåvägskommunikation, där du lyssnar lika väl som du talar, tar människor dig på allvar och känner samtidigt förtroende för dig.

Kommunikation viktigare än man tror

Att kommunicera på sin arbetsplats handlar inte bara om att vara artig och vänlig mot främlingar som man egentligen inte bryr sig så mycket om. Den formella artigheten kan tvärtom vara mer stressande och påfrestande att hantera, vilket snabbt kan bli ett problem. Det är viktigare, och faktiskt mer hälsosamt att istället vara ärlig och erkänna att man inte tycker att kommunikationen fungerar ärligt och öppet. Precis som när man nätverkar är det viktigt att man ger lika mycket som man tar i ett samtal eller en diskussion på jobbet. Ofta är man så upptagen med att få fram sin poäng att man glömmer bort att lyssna och ta till sig andra argument. I slutändan kräver nästan alla arbetsplatser att samtliga anställda, likväl som chefen, lär sig kompromissa inom rimliga gränser. Att ha en positiv grundinställning istället för att försöka leta fram det negativa i andra kollegors förslag är viktigt för att ni ska kunna utforska möjligheterna i varje tillfälle.

Felkommunikation

Kommunikation är alltså inte bara hur man pratar och vad man sänder ut för signaler, utan även hur man tar emot dem. Att lära sig lyssna till röster och åsikter som man annars inte brukar stöta på är viktigt, samt att kunna utvärdera dessa och ta fram de gemensamma punkter som du och en motargumenterande kan ha. Även personer som är oense kan alltså kommunicera väl, så länge båda är villiga att lyssna. Något annat man ska tänka på är att fokusera på det problem som ligger framför dig, inte personens karaktärsdrag. Det finns alltid människor som man kanske tycker beter sig konstigt, eller som man helt enkelt inte delar värderingar med, men detta behöver inte komma i vägen för en god kommunikation på jobbet. Erkänn istället det problem som finns mellan er, och behandla just detta, istället för att komma till slutsatsen att personen bara är på ett visst sätt. När det gäller din arbetsinsats kan det också uppstå felkommunikation vad gäller arbetsbelastning och deadlines. Var inte rädd för att säga ifrån om din arbetsbörda blir för stor, eller om du behöver hjälp. Att ta på sig för mycket och sedan misslyckas är värre än att börja i liten skala och hinna klart ett par dagar innan!

© 2021 Stay connected