search slide
search slide
pages bottom

Framtidens arbetsmarknad

Om du studerar idag och ännu inte är riktigt säker på vad du vill bli när du blir äldre finns det många saker man bör fundera över. Det blir allt vanligare att man bestämmer karriärbana tidigt och redan på högstadiet börjar välja kurser och inriktningar som kan vara bra att ha förkunskaper i när man sedan börjar gymnasiet. Många program på gymnasiet är yrkesinriktade och det finns också olika typer av skolor med olika profil, allt för att du som elev ska kunna tillgodogöra dig så mycket kunskap i ditt ämne som möjligt. Allt detta är bra för de som är säkra på vad man vill bli eller vad man har för brinnande intresse, men det finns också de elever som hellre väljer breda utbildningar för att sedan kunna anpassa sig efter en föränderlig arbetsmarknad. Är man öppen för olika möjligheter till jobb ska man kika lite på vad som kommer att behövas i framtiden, och sedan eventuellt välja en utbildning efter detta behov. Det finns säkerligen mängder av jobb som kommer att behövas i framtiden men som vi ännu inte ens känner till, medan det finns vissa jobb som det råder brist på redan idag och beräknas vara underbemannade även om fem år.

 

Jobba med människor

En kategori av jobb som det råder stor brist på och som det även om fem år kommer att saknas personal inom är yrken som framför allt har med människor och grundläggande behov att göra. En del av dessa jobb underlättas med hjälp av digitalisering och maskiner, men tekniken kan aldrig riktigt ersätta dessa jobb till fullo. Alla typer av sjuksköterskor, från grundutbildade till specialistsköterskor inom operation, röntgen, akutvård eller psykiatrisk vård saknas idag i stora mängder, och det finns flera andra yrkestitlar inom vård och omsorg vilka saknar bemanning. Enligt prognoser kommer det även råda fortsatt brist på läkare, psykologer, medicinsk sekreterare, undersköterskor, kuratorer och andra viktiga positioner. Det kommer också att råda brist på gymnasielärare i yrkesämnen, grundskolelärare och specialpedagoger, vilket är en arbetsmarknad som sett en nära krisartad utveckling under det senaste decenniet. Även om det kan verka avskräckande att välja en lärarutbildning finns det en stor chans till jobb, och att man själv kan påverka yrkesrollen positivt.

IT och Bygg

Inte så föga förvånande beräknas det även finnas jobb inom IT och den teknologiska sektorn framöver. Detta är en av de branscher där nya titlar och jobb uppkommer, och där mycket säkerligen kommer att hända under det närmaste decenniet. I nuläget beräknar man att det kommer behövas fler civilingenjörer inom elektronik och teleteknik, IT-arkitekter samt mjukvaru- och systemutvecklare. Dessa kategorier är i sig väldigt breda och det finns många olika inriktningar man kan syssla med. Även praktiska och fysiska arbeten kommer behöva utbildad personal om fem år. Inom bygg och industri kommer det att finnas arbetstillfällen som civilingenjörer för bygg och anläggning, byggnadsingenjörer, byggnadstekniker, byggnadsplåtslagare, golvläggare, murare, eltekniker och betongarbetare. Med andra ord, arbetsmarknaden i framtiden är full av många olika typer av jobb, fysiska som teoretiska, med maskiner och med människor.