Arbetsmiljö och välmående

Vem som än har ett jobb spenderar en ganska stor del av livet på sin arbetsplats. Det är därför viktigt att den miljö man befinner sig i på jobbet inte påverkar ens fysiska och psykiska hälsa negativt. Vissa jobb och arbetsplatser har ganska strikta förutsättningar för hur och var man jobbar, vilka tider, vilka rutiner som är mest effektiva och hur själva arbetsmiljön är designad och inredd. Funktion får alltid gå före form, och därför kan det hända att man spenderar mycket tid i en miljö som utmanar ens naturliga förinställningar. Kanske föredrar man en färg men kontoret går i en annan färgskala. Kanske är man nattmänniska men ibland får man jobba morgonskiftet. Dessa faktorer påverkar vår psykiska hälsa, precis som sådant som arbetsbelastning, kollegor, organisation, inflytande och status gör. De faktorer som påverkar vår fysiska hälsa kan vara sådant som stillasittande i arbetet, upprepade monotona rörelser, belastning, tunga lyft, icke ergonomiska positioner etc, men också dålig luft, värme, kemikalier och ljudnivå. Man behöver inte ha ett arbete inom tung industri för att komma i kontakt med dessa faktorer, utan även som exempelvis lärare, vårdpersonal eller som restaurangpersonal är arbetsmiljön ofta fysiskt och psykologiskt påverkande.

Arbetsmiljöverket

De som kontrollerar och ser till så att alla arbetande svenskar befinner sig i en så hälsosam arbetsmiljö som möjligt är myndigheten Arbetsmiljöverket. De opererar efter Arbetsmiljölagen och enligt denna lag har alla rätt till en bra arbetsmiljö. Ett av myndighetens mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet, genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De har ett antal regler och lagar att förhålla sig till och kontrollerar och inspekterar regelbundet alla svenska arbetsplatser för att se till att lagarna efterföljs. Genom att samla och sammanställa statistik får man en överblick av vilka riskfaktorer som är vanligast inom olika branscher, och kan arbeta aktivt med just dessa risker. Samtidigt bedriver man ett integrerande arbete där personer av olika kön, ålder, och fysiska samt psykiska förutsättningar ska kunna få tillgång till samma arbetsmöjligheter. Ett exempel är att inkludera funktionshindrade i högre grad på arbetsmarknaden. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att föreskrifterna åtföljs och gör de inte det kan Arbetsmiljöverket tvinga denne till att vidta åtgärder.

Skyddsombud eller arbetsmiljöombud

De flesta arbetsplatser i Sverige har ett så kallat skyddsombud eller arbetsmiljöombud, vilket är en person från personalstyrkan som fungerar som länken mellan personalen och arbetsgivaren vad gäller risker och missnöje med arbetsmiljön. Denna person har rätt till en utbildning i arbetsmiljöskydd, och att ta del av handlingar som gäller förhållandena på arbetsplatsen. Denne tillfrågas också innan ombyggnationer, och kan begära att arbetsgivare genomför nödvändiga åtgärder i en ohälsosam arbetsmiljö. Skyddsombudet kan också omedelbart avbryta ett arbete som innebär direkt fara för någon av arbetstagarna. Den som är skyddsombud har många olika ansvarsområden och är den person på jobbet som du ska kontakta om det finns något i din arbetsmiljö som inte fungerar bra, eller om du mår dåligt av en direkt arbetsrelaterad anledning. Genom samarbete med facket kan ombudet sätta press på arbetsgivaren och få igenom nödvändiga förändringar så att miljön blir acceptabel och hälsosam för samtliga arbetstagare.

© 2021 Stay connected