search slide
search slide
pages bottom

Anställ dig själv och bli entreprenör

Det att arbeta platsoberoende, ha sitt eget företag och arbeta för sig själv är en stor dröm av många människor. Men är det faktiskt värt det? Man ska ställa sig en fråga som ska förklara varför man egentligen vill bli entreprenör. Det är säkert något som kan tillbringa mycket pengar och om man kan göra sitt jobb, då är det ett bra val som kan leda till goda resultat. Man ska dock komma ihåg att det att vara självanställd entreprenör inte är för alla. Det finns många karaktärsdrag som avgör om man passar till denna roll eller inte.

Vilka karaktärsdrag som man ska ha för att lyckas som entreprenör?

Det är inte möjligt att kort svara på denna fråga. Till varje exempel skulle man kunna hitta själv flera undantag. Det är dock säkert viktigt att kunna tänka annorlunda, anpassa sig till marknad och veta hur marknaden fungerar. Framgångsrika entreprenörer vanligtvis är människor som har stor ansvar för sig själva och brinner för att göra. Det är väldigt motiverade och en succé gör att de arbetar själv mer för att uppnå den nästa. Det är egentligen deras inställning som avgör hela saken. Man ska dock komma ihåg att entreprenör inte ansvarar för en person utan för flera. Det är många som kan drabbas av dåliga beslut och man ska vara medveten om att det brukar vara en hård del av liv som entreprenör. Det händer att man inte blir betald för utfört arbete, att betalningar är försenade av olika anledningar och då behöver man vara psykiskt förberedd för att kunna motstå pressen.

Fördelar med att vara entreprenör

En av de mest fantastiska känslor man kan ha i livet är att titta på företag man har etablerat och se hur den börjar fungera utan större engagemang från sin sida. Det är en känsla av framgång och den kan verkligen vara beroendeframkallande. Man ser hur något byggs upp från själva början, ser hur det utvecklas och äntligen det börjar vara lönsamt. Det är sant att det är nästan omöjligt att tjäna så mycket som framgångsrik entreprenör när man arbetar som anställd arbetare på heltid. Det är så eftersom effekt av skalan kommer upp. Det är många anställda som tjänar små summor för chefen och en person skulle aldrig kunna tjäna så bra på samma tid då tiden är begränsad om man vill eller ej. Det att vara självanställd också gör att man faktiskt kan ordna sin tid och bestämmer själv om när som vissa uppgifter ska tas hand om.

Nackdelar med att vara entreprenör

Det att vara entreprenör är dock inte bara positiva saker. Man har stor ansvar på sig och det kan påverka psykiska hälsan dåligt på lång sikt. Förutom det behöver man faktiskt vara specialist och känna sin marknad väldigt bra. Om man hittar en lucka i marknaden, kan det vara mycket lönsamt, men om konkurrens har bättre kunskap och agerar snabbare, kan de ta över kunder utan större problem.

Det att bli entreprenör kan vara ett bra val, men beslutet ska övervägas ordentligt då det att vara självanställd inte är för alla.